Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 9 juni 2020

De voorwaarden op deze pagina regelen het gebruik van de dienst Credit-10.com (bekend als "Bedrijf", "Site", "Service", "wij", "ons" of "onze" in deze Overeenkomst). Door onze service te gebruiken, erkent u dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd. Als u het niet eens bent met de voorwaarden, stop dan met het gebruik van onze site.

De hoofdtaal van de voorwaarden is Engels. Als Credit-10.com een ​​vertaling van een deel van de Algemene voorwaarden levert, gaat u ermee akkoord dat de vertaling alleen voor uw gemak wordt geleverd. Als er een conflict is tussen de Engelse versie van de Algemene voorwaarden en de vertaling ervan, heeft de Engelse versie voorrang.

Kernpunten

Credit-10.com verleent geen financiële diensten, verstrekt geen leningen en treedt niet op als tussenpersoon bij het verkrijgen van leningen. Credit-10.com - informatie en analytische service. We bieden uitgebreide informatie over financiële producten. De informatie op de site heeft een adviserend karakter en is geen openbaar bod.

Alle informatie op de website Credit-10.com is volledig gratis en de gebruiker zal nooit enige vergoeding hoeven te betalen voor het gebruik van de service. Credit-10.com wordt gefinancierd door middel van speciale overeenkomsten met op de site vermelde financiële bedrijven.

Financiering openbaarmaking

Credit-10.com gebruikt gelieerde links, wat betekent dat we een commissie ontvangen telkens wanneer klanten via onze Service naar de sites van onze partners overschakelen. Alle links op onze website die naar een financieel bedrijf of een geldschieter leiden, zijn affiliate links. Links zijn een manier om het verkeer te meten dat van ons afkomstig is en het definieert onze commissie. Deze links zorgen ervoor dat onze service functioneert en gratis blijft voor bezoekers.

Disclaimer

Credit-10.com is niet verantwoordelijk voor overeenkomsten die de gebruiker aangaat met derden, waaronder bedrijven, waarover informatie op onze website wordt gepresenteerd.

Credit-10.com is niet aansprakelijk voor enige schade, aansprakelijkheid of conflicten die kunnen ontstaan ​​tussen geldschieters en leners.

Credit-10.com kan geen aanspraak maken op schadevergoeding of enige vorm van compensatie. Het is ook niet betrokken bij verliezen en conflicten tussen u als lener en een kredietmaatschappij waarvan u besluit geld te lenen.

Credit-10.com is alleen verantwoordelijk voor inhoud die op de site wordt gepubliceerd. Houd er rekening mee dat alle gegevens op onze website alleen voor informatieve doeleinden zijn. We werken voortdurend aan het bijwerken van informatie over financiële bedrijven, maar deze informatie verandert voortdurend en we kunnen niet garanderen dat de gegevens altijd correct zijn.

Verwerking van persoonsgegevens

Credit-10.com verwerkt persoonsgegevens door de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Lees meer in ons privacybeleid over hoe we persoonsgegevens verwerken.

We gebruiken cookies om uw prestaties te verbeteren. Lees meer over hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken in ons cookiebeleid.

Credit-10.com verwerkt geen volledige persoonlijke gegevens of leningaanvragen. Informatie met betrekking tot de leningaanvraag wordt verwerkt door de kredietmaatschappij waarin de aanvraag is ingediend. Credit-10.com ontvangt of gebruikt nooit kredietinformatie van gebruikers.

Jouw rechten

Als gebruiker van Credit-10.com hebt u het recht om opheldering te vragen over de informatie die is verzameld tijdens uw gebruik van onze site, en om transparantie te eisen over hoe we informatie verwerken. U hebt ook het recht om de correctie, beperking of verwijdering van gegevens die van u zijn ontvangen te eisen in overeenstemming met de "wet op persoonlijke gegevens" en de AVG. In het geval van onopgeloste problemen heeft u het recht om contact op te nemen met de nationale gegevensbeschermingsautoriteit.

Copyright bescherming

Alle informatie die op de site Credit-10.com wordt gepresenteerd, is het intellectuele eigendom van de dienst en valt onder de jurisdictie van de wet "op copyright". Het is de gebruiker verboden om de inhoud die op de site is geplaatst te gebruiken om voordelen te verkrijgen en om illegale acties uit te voeren.

Wijzigingen in de voorwaarden

Credit-10.com behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden naar eigen goeddunken te wijzigen. Daarom raden we u aan om regelmatig de Algemene voorwaarden te lezen om op de hoogte te blijven van de huidige omstandigheden. Door de service te blijven gebruiken, accepteert u alle wijzigingen in de huidige Algemene voorwaarden.