Hoeveelheid Voor 250000
Termijn 90...365 dagen
Beoordeel 1,00…2,30 %
3 beoordelingen
Hoeveelheid Voor 25000
Termijn 90...180 dagen
Beoordeel 4,00…6,00 %
3 beoordelingen
Hoeveelheid Voor 200000
Termijn 180...365 dagen
Beoordeel 2,20…4,50 %
3 beoordelingen
Hoeveelheid Voor 100000
Termijn 182...547 dagen
Beoordeel 2,90…4,50 %
4 beoordelingen
Hoeveelheid Voor 250000
Termijn 90...547 dagen
Beoordeel 1,00…4,00 %
Hoeveelheid Voor 50000
Termijn 30...365 dagen
Beoordeel 2,20…4,60 %
Hoeveelheid Voor 50000
Termijn 90...180 dagen
Beoordeel 2,70…4,60 %
3 beoordelingen
Hoeveelheid Voor 100000
Termijn 182...547 dagen
Beoordeel 0,17…2,00 %

Wat is een zakelijke lening?

Met zakelijk lenen wordt bedoeld het geld lenen voor bedrijf of onderneming. De eis hiervoor is dat deze ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. Voorbeelden voor wanneer een lening handig of nodig kan zijn, zijn het investeren in nieuwe apparatuur of inventaris, het aannemen van meer personeel, het verhuizen naar een nieuw of groter bedrijfspand en de aanschaf van bedrijfswagens. Het rentepercentage zakelijke lening is over het algemeen lager dan die van een persoonlijke lening. Ook zijn over het algemeen hogere bedragen mogelijk dan bij persoonlijk lenen.

Verschil zakelijke lening en zakelijk krediet

Bij een zakelijke lening ontvangt u het gehele bedrag in een keer. Bij een zakelijk doorlopend krediet wordt niet het gehele bedrag in eenmaal uitgekeerd, maar krijgt u toegang tot als het ware een geldpotje. Hieruit kunt u geld opnemen wanneer nodig. Dit kunt u doen naar eigen inzicht. Er is ook een verschil in rente. Zakelijke lening heeft over het algemeen een iets lagere rente dan een doorlopend krediet. Ook staat het rentepercentage vast, terwijl dit bij een doorlopend krediet fluctueert en dus tijdens de loopduur kan stijgen of dalen. Tot slot verschillen de leningen in hun tijdsduur, of beter gezegd, de vaststelling van de looptijd. Bij zakelijk geld lenen wordt van te voren vastgesteld voor hoe lang de lening wordt aangegaan. Bij het doorlopend krediet is dit minder duidelijk, het is immers afhankelijk van hoe vaak en hoe veel er uit het krediet wordt opgenomen, en of u reeds afgeloste bedragen weer terug opneemt. Bij aangaan van het contract wordt meestal een uiterste datum afgesproken wanneer alles weer terugbetaald moet zijn.

Verschil zakelijk en consumptief krediet

Het verschil wie of wat wil geld lenen. Zakelijk houdt in dat het bedrag bedoeld is voor een bedrijf of onderneming. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn om te investeren of als startkapitaal om de onderneming te starten. Consumptief betekent dat het geld bedoeld is voor persoonlijk/particulier gebruik, zoals de aankoop van een wasmachine voor thuis of een auto voor privégebruik. Een consumptief krediet kan dus niet gebruikt worden voor een onderneming, ook niet als dit een eenmanszaak is. Wilt u als zelfstandig ondernemer geld lenen voor uw bedrijfsuitgaven, dan moet u dus een zakelijke lening aanvragen. Soms is de grens een beetje vaag. Wilt u bijvoorbeeld geld lenen om een auto te kopen die u zowel privé als zakelijk zult gebruiken, dan kan deze onder beide soorten lening vallen. Vaak is de zakelijke lening dan de meer voordelige optie.

Bedrijfslening of ondernemingslening

Hoewel de woorden duiden op verschil, is er geen onderscheid tussen een bedrijfslening en een ondernemingslening. In beide gevallen gaat het om zakelijk geld lenen. ‘Bedrijf’ en ‘onderneming’ kunnen daarbij allebei gebruikt worden. Bij het vergelijken en informeren hoeft u dus geen rekening te houden als dit door elkaar wordt gebruikt.

Voor wie een zakelijke lening?

Een zakelijke lening of een zakelijk krediet aanvragen is mogelijk voor alle typen ondernemers en bedrijven. Bij sommige kredietmaatschappijen is het ook mogelijk om een zakelijke lening zonder jaarcijfers aan te vragen. Verschillende geldverstrekkers kunnen sterk variëren in voorwaarden, geef daarom niet op als het bij de eerste aanvraag niet meteen lukt. Voor iedere onderneming is wel een passend product te vinden. Zelfs in het geval van een negatieve codering bij Bureau Krediet Registratie is er nog een breed scala aan mogelijkheden.

Startende ondernemer

Er zijn ook speciale leningen voor startende ondernemers. Meestal kunnen starters niet zakelijk geld lenen zonder ondernemingsplan. Als je nog geen gegevens of inkomsten hebt om te laten zien aan de kredietaanbieder, dan is het logisch dat zij wel een plan willen zien. Startersleningen kunnen ondernemers die niet voldoende startkapitaal hebben op weg helpen. Zo kunnen zij investeren in het opzetten van hun onderneming. De looptijd van startersleningen is afhankelijk van de afschrijvingstermijn van de investering(en) en de verwachte inkomsten.

Voordelen & Risico’s

Er zijn enkele voordelen en nadelen gebonden aan het zakelijke lening aanvragen. Enkele hiervan zullen hieronder worden opgesomd. Houdt deze punten in uw achterhoofd bij het maken van de beslissing of u geld wilt lenen voor uw bedrijf.

Voordelen

Nadelen

Wat zijn de voorwaarden voor een zakelijke lening?

De voorwaarden voor snel zakelijk geld lenen verschillen van kredietmaatschappij tot kredietmaatschappij. De meest voorkomende eisen en voorwaarden zullen hieronder worden besproken. Voor de precieze voorwaarden per maatschappij zult u moeten kijken op hun website of op een vergelijkingssite.

Hoe lang bestaat de onderneming?

Voor reguliere zakelijke leningen wordt gevraagd hoe lang het bedrijf al bestaat. Er wordt dan een minimum gesteld van meestal 12, 18 of 24 maanden. Dit betekent niet dat het niet mogelijk is om te lenen als het bedrijf korter dan dat bestaat. Er bestaan speciale startersleningen voor bedrijven die pas net begonnen zijn, of die nog willen gaan beginnen en op zoek zijn naar startkapitaal.

Is de eigenaar en/of onderneming in Nederland gevestigd en ingeschreven?

Bijna alle kredietmaatschappij stellen als eis dat de onderneming ingeschreven moet zijn bij de Kamer van Koophandel. Er wordt dan gevraagd om een fysiek vestigingsadres in Nederland. In het geval van een zelfstandig ondernemerschap waarbij u vanuit huis werkt kan dit uw eigen woonadres zijn. Soms wordt ook geëist dat de eigenaar van het bedrijf een Nederlands burger is met een woonadres in Nederland. Dit is voornamelijk het geval bij eenmanszaken.

Wordt er een minimale omzetgrens jaarlijks bereikt?

Soms wordt er gevraagd naar de jaarlijkse omzet. Hoe hoger het aangevraagde bedrag, hoe hoger deze omzet dan moet zijn om in aanmerking te komen. Een vaak voorkomend bedrag is €50.000, al eisen sommige kredietmaatschappijen lagere bedragen. Niet alle geldverstrekkers vragen naar de omzet, soms is zakelijk geld lenen zonder cijfers ook mogelijk. Er wordt dan bijvoorbeeld gevraagd naar een overzicht van de cashflow van de afgelopen paar maanden of naar een bewijs van kapitaal.

Zijn er jaarrekeningen aanwezig?

Bij sommige kredietverstrekkers wordt in het aanvraagproces gevraagd om het overhandigen van één of zelfs meerdere jaarrekeningen. Als u deze heeft, dan is dat natuurlijk geen probleem. Heeft u behoefte aan snel zakelijk krediet maar bestaat het bedrijf nog niet lang genoeg of heeft u om andere redenen geen toegang tot jaarcijfers? Er zijn ook maatschappijen die dit aanbieden zonder dat er naar jaarrekeningen worden gevraagd.

Hoe wordt de hoogte van de rente bepaald?

De zakelijke lening rente wordt bepaald op basis van éen of meerdere van de volgende criteria.

Basisrente

De basisrente is de rente die de kredietmaatschappij standaard rekent. Met dit percentage begint het zakelijke lening berekenen.

Kapitaalkosten

Het woord kapitaalkosten kan op meerdere begrippen slaan. In het geval van een zakelijke lening (bedrijf of onderneming) gaat het om de kosten die gemaakt worden voor vermogen en inventaris. Als u bijvoorbeeld leent om nieuwe inventaris aan te schaffen, dan zijn de kapitaalkosten het daadwerkelijke bedrag dat u uitgeeft aan deze inventaris.

Marge

Het verschil tussen de inkoopprijs en de verkoopprijs, de winst. In het geval van de aankoop van inventaris is dit vrij helder: voor hoeveel heeft u ingekocht, en voor hoeveel verwacht u dit te verkopen? Houdt hierbij wel rekening met BTW. Als u een zakelijke lening aanvraagt voor bijvoorbeeld nieuwe computers in uw bedrijf, dan is dit wat lastiger te bepalen. Het is natuurlijk fijn als medewerkers betere computers hebben, maar hoeveel levert dat nu eigenlijk op? Vaak is hier geen duidelijk antwoord op te vinden. De meeste kredietaanbieders hebben berekeningen om hier een inschatting van te maken.

Operationele kosten

Dit zijn de kosten die gemaakt worden om de onderneming draaiend te houden. De grootste kostenposten die hieronder vallen zijn personeelskosten en huisvesting. Deze kosten zijn erg bepalend voor de te verwachten winst op de lening; als u immers meer kosten moet maken om de gekochte inventaris te verkopen, dan levert het zakelijk krediet netto minder op.

Risicokosten

Er zijn twee soorten risicokosten van toepassing. Ten eerste de risicokosten voor het bedrijf dat de lening aangaat; misschien wordt de inventaris wel niet verkocht, werkt het toch niet met het nieuw aangenomen personeel of leveren de nieuwe computers niet de efficiëntie waar op was gehoopt. De zakelijke lening rente zal hoger zijn als er meer risico is; de kredietmaatschappij is er dan immers minder zeker van dat het bedrag netjes afbetaald wordt.

Risicokosten kan ook slaan op de kosten of rente die de geldverstrekker rekent op basis van uw risicoprofiel. Er wordt dan gekeken naar het soort onderneming dat u heeft, de omzet, eventuele BKR registratie et cetera. Hoe minder garantie er is dat de lening zonder probleem wordt afbetaald, des te hogere rente de kredietmaatschappij zal rekenen.

Hoe kunt u het best een bedrijfskrediet aanvragen?

Een snelle zakelijke lening is tegenwoordig het best online aan te vragen. U dient een online aanvraagformulier in te vullen bij de kredietmaatschappij van uw keuze. Nog verstandiger is om bij meerdere kredietmaatschappijen een offerte op te vragen, zo kunt u vergelijken waar u het goedkoopst uit bent. U kunt natuurlijk ook een online tool of website gebruiken om snel kredietmaatschappijen te vergelijken.

Maximaal leenbedrag

De maximale hoeveelheid geld lenen voor bedrijf zal afhangen van verschillende factoren. Een nieuw opgerichte onderneming, met kleine omzet en in een risicovolle sector zal minder geld kunnen lenen dan een groot bedrijf dat al jarenlang een koershoudende winst maakt. De te lenen bedragen beginnen vanaf slechts enkele honderden of duizenden euro’s, en kunnen oplopen tot wel €2.000.000

Zakelijke lening berekenen

In de tabel hieronder staat een rekenvoorbeeld van een zakelijke lening.

Totaal bedrag zakelijke leningLoopduurRenteJaarlijks kostenpercentageMaandelijkse termijn (aflosbedrag per maand)Totale kosten krediet
€100.000 18 maanden 1% 1% €7.555 €136.000

Tips bij het afsluiten van een zakelijke lening

Het belangrijkste bij het aangaan van een zakelijke lening of zakelijk krediet is dat u uzelf goed informeert. Zorg dat u goed begrijpt wat de verschillende opties zijn en hoeveel, wanneer, en hoe vaak u moet terugbetalen. Als u iets niet helemaal zeker weet, twijfel dan niet om contact op te nemen met een adviseur of met de betreffende kredietmaatschappij. Een zakelijke lening afsluiten is een belangrijk besluit waar u 100 procent achter moet staan.

Het contract

Het is van belang om het contract goed door te lezen voor u tekent. Uiteraard dient u te kijken naar de rente, maandtermijn en looptijd. Maar stel bij het lezen van het contract ook andere vragen. Wat gebeurt er als u een betalingstermijn mist? Kunt u extra aflossen en zo ja, is dit boetevrij? Als het om welke reden dan ook niet lukt om de zakelijke lening af te lossen, mag de kredietmaatschappij dan vordering doen op uw privérekening of huis? Denk goed na over mogelijke scenario’s en ga na hoe dit in het contract geregeld is.

Welke verstrekker past bij u?

Vergelijk verschillende aanbieders en kijk welke het best bij u past. Een belangrijke factor hierin is natuurlijk waar u het goedkoopst kunt lenen, maar dit is niet het enige dat telt. Neem de kenmerken van uw onderneming goed in overweging (startend of al langer lopend, hoge of lage omzet, veel personeel of eenmanszaak, et cetera) en zoek een kredietmaatschappij die hier bij aansluit. U kunt ook online de zakelijke lening berekenen en zien wat de voorwaarden zijn. Dit kunt u doen door naar de verschillende websites van de financiële dienstverleners te gaan, of door een online tool te gebruiken.

Wanneer krijg ik mijn geleende bedrag?

Wanneer u de zakelijke lening ontvangt is afhankelijk van de gekozen aanbieder. Ook verschilt de verwerkingstijd van de bank. In het weekend of op feestdagen moet u over het algemeen wat langer wachten. Na het tekenen van de offerte zult u van de kredietaanbieder een indicatie krijgen over wanneer u het bedrag kunt verwachten.

Zakelijke lening zonder BKR toetsing

Bij sommige aanbieders bieden de optie voor een zakelijke lening met negatieve BKR of zonder toetsing bij Bureau Krediet Registratie. Deze leningen zijn vaak wat duurder, aangezien het ingeschatte risico voor de kredietmaatschappij wat hoger is. Kijk even goed rond en vergelijk de verschillende mogelijkheden. Let ook op de eventuele gevolgen wanneer het niet lukt om de lening af te lossen. Zo kan er in sommige gevallen aanspraak gemaakt worden op de privérekening of -bezittingen van uzelf of uw partner, of op een eventueel koophuis.

Zakelijk krediet zonder jaarcijfers

Een zakelijk krediet aanvragen zonder jaarcijfers is bij sommige aanbieders een mogelijkheid. Dit is zeker handig als u een startend ondernemer bent, u heeft dan immers nog geen jaarcijfers om over te leggen. Er zijn ook speciale leningen voor startende ondernemers. Ook wanneer uw bedrijf sterk aan het groeien is, wilt u wellicht liever niet beoordeeld worden op de jaarcijfers van de afgelopen jaren, maar op de huidige omzet die gedraaid wordt. Ook dan is het een goede oplossing om een offerte op te vragen bij een kredietmaatschappij die niet om jaarcijfers vraagt.

Dit moet je in ieder geval weten over een zakelijke rekening

💥 Waar kan ik het beste een zakelijke lening aanvragen?

Er zijn op het internet tal van geldverstrekkers te vinden die snel zakelijk geld lenen. Er zijn daarnaast ook speciale websites die jou de mogelijkheid geven om verschillende zakelijke leningen te vergelijken. Funding Circle is een toonaangevend bedrijf als het gaat om geld lenen voor bedrijf of beroep. Het rekent scherpe tarieven en is duidelijk en helder over de aangeboden mogelijkheden en de bijbehorende voorwaarden.

💥 Wat zijn de kosten van een zakelijke lening?

Dat is natuurlijk op de eerste plaats afhankelijk van het bedrag dat u wilt lenen en wat de rente is. Daarnaast kunnen er ook nog andere kosten bijkomen. Veel bedrijven die de mogelijkheid bieden tot zakelijk geld lenen bieden een handige online tool waardoor u direct kunt zien wat de kosten zullen zijn. De zakelijke rekening rente is afhankelijk van het te lenen bedrag en de gekozen looptijd. De mogelijkheid tot een zakelijk krediet zonder jaarcijfers wordt in sommige gevallen ook geboden. Ook bieden sommige bedrijven een zakelijke lening zonder bkr toetsing, onder bepaalde voorwaarden.

💥 Wat voor zakelijke leningen zijn te verkrijgen?

Allereerst heb je als ondernemer natuurlijk de keuze tussen een zakelijke lening of een zakelijk krediet. Een zakelijk krediet aanvragen is het overwegen waard als je voor lange termijn over geld wilt beschikken en niet een specifiek doel of bedrag voor ogen hebt. Je krijgt dan een doorlopend krediet bij een geldverstrekker. Een zakelijke lening kan daarnaast worden aangevraagd voor verschillende doelen. Hierbij kun je onder andere denken een nieuwe bedrijfsauto of de aanschaf van nieuwe apparatuur.

💥 Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een zakelijke lening te kunnen krijgen?

De exacte voorwaarden zijn afhankelijk van de individuele financiële dienstverlener. Sommige geldverstrekkers stellen eisen als het gaat om een minimale jaarlijkse omzet. In veel gevallen is het verder verplicht voor bedrijven om te beschikken over online bankieren. Diegene die de lening aanvraagt moet bevoegd zijn om voor de betreffende onderneming te kunnen tekenen. In veel gevallen wordt er daarnaast een borg of wel garantie gevraagd. Als je aan de voorwaarden van de financiële dienstverlener voldoet, zal snel zakelijk geld lenen of een snel zakelijk krediet geen probleem zijn.

💥 Kan ik als zzper ook een zakelijke lening aanvragen?

Ja, daarvoor zijn er volop mogelijkheden. Zo is het ook mogelijk om een zakelijke lening zonder jaarcijfers aan te vragen. Wel zijn deze leningen dan vaak gekoppeld aan bepaalde extra voorwaarden. Zo zal het bedrijf vaak al wel een aantal jaar operabel moeten zijn. Toch hoef je hier als zzper niet bang voor te zijn, want de zakelijke leningen gaan gelukkig met hun tijd mee en bieden innovatieve producten aan.