Finanstilsynet setter inn strengere tiltak på forbrukslån

Jonas O Bergman for Bloomberg

Finanstilsynet har gått inn for å begrense veksten av forbrukslån og kredittkortgjeld. Hovedårsaken er å beskytte økonomien ved renteøkninger som vil har store konsekvenser for befolkningen om ikke tiltak blir satt til verks. I tillegg er husholdningenes gjeldsgrad alt for høy på kreditt gjeld.

Regjeringen kunngjorde nye midlertidige forskrifter som banker og långivere må overholde innen 15. mai, i stor grad formalisere tidligere retningslinjer slik at alle banker må følge det nye lovverket. De nye lovene vil være på plass i slutten av 2020.

Endringer i lovverket vil ikke tillate at bankene gir lån til personer som ikke greier å håndtere en 5 prosent økning i rente på deres samlede gjeld. Bankene kan heller ikke gi forbrukslån til personer som har en gjeld som overstiger fem ganger sin årlige inntekt. I tillegg vil alle forbrukslån få maks 5 års nedbetalingstid og kan ikke få avdragsfrie lån under låneperioden.

Finanstilsynet setter inn strengere tiltak på forbrukslån

Første renteøkning på 7 år

Norges gjeldsnivå er rekordhøy etter mange år med lave renter. Sentralbanken i september hevet satser for første gang på syv år og har varslet om flere renteøkninger i løpet av 2019.

Markedet for forbrukslån har mer enn doblet seg over de siste syv år, noe som gir sterk vekst til en rekke selskaper inkludert Instabank ASA, Bank Norwegian ASA og Komplett Bank ASA som er de største aktørene på markedet i dag. Mens forbrukslån bare utgjør 3 prosent av total gjeld, står de for 14 prosent av renteutgifter for husholdninger sier Finanstilsynet.

Den historisk høye gjeldsveksten for husholdninger er en av de mest avgjørende sårbare aspektene innenfor norsk økonomi mener Finanstilsynet.

Kan gi noe rom for avvik

Bankene vil kunne bruke litt fleksibilitet på 5 prosent av låneporteføljen. Kredittkort med en kredittgrense under 25 000 kroner vil ikke bli påvirket.

DND Nor ønsker tiltakene velkommen og forventer at alle aktører vil ha endret sine vilkår for utlån i tråd med den nye loven innen 2020. Om tiltakene ikke fører til reduksjon i låneveksten, kan det settes inn ytterligere tiltak om det nye regelverket viser seg utilstrekkelig. Bank Norwegian ASA har hatt en reduksjon på 0.2% , men Komplett Bank har fortsatt vekst med 0.5% økning i låneporteføljen siden strengere tiltak ble satt til verks i 2018.