2 recensioner
Lånebelopp Till 600000 kr
Lånperiod 365...5475 dagar
Effektiv ränta 3,60 …19,74 %
2 recensioner
Lånebelopp Till 1 miljoner kr
Lånperiod 10950...18250 dagar
Effektiv ränta 1,30 %
2 recensioner
Lånebelopp Till 500000 kr
Lånperiod 720...5475 dagar
Effektiv ränta 6,18 …13,88 %
3 recensioner
Lånebelopp Till 500000 kr
Lånperiod 30...90 dagar
Effektiv ränta 1,55 …3,95 %
3 recensioner
Lånebelopp Till 350000 kr
Lånperiod 730...4380 dagar
Effektiv ränta 3,50 …18,95 %
2 recensioner
Lånebelopp Till 400000 kr
Lånperiod 730...5475 dagar
Effektiv ränta 7,90 %
4 recensioner
Lånebelopp Till 500000 kr
Lånperiod 1095...2920 dagar
Effektiv ränta 3,84 …11,95 %
4 recensioner
Lånebelopp Till 350000 kr
Lånperiod 730...3650 dagar
Effektiv ränta 3,80 …11,10 %

Hushållens skuld har stigit under lång tid i högre takt än hushållens disponibla inkomster. En viktig anledning till detta är att huspriserna har stigit snabbt. För att hantera de risker som är förknippade med hushållens skuld har FI tagit flera åtgärder, såsom hypotekslån, ökning av riskvikterna på inteckningar och i juni 2016 införandet av ett avskrivningskrav. Dessa åtgärder har gjort hushållen med nya hypotekslån mer motståndskraftiga. För att ytterligare stärka hushållens motståndskraft införde FI ett strängare avskrivningskrav den 1 mars 2018.

Jämföra bolån

Den genomsnittliga låneförhållandet för nya bolån minskade något under de senaste åren och uppgick till 63 procent år 2017. För det totala låneobligationslånet har låneförhållandet minskat över en period av flera år och uppgick till 55 procent år 2017. För hushåll med nya bolån var skulden i förhållande till nettoresultatet i genomsnitt 411 procent av nettoresultatet 2017. Det var en ökning från 402 procent år 2016. Antalet nya hypotekslån med hög skuldnivå i förhållande till deras inkomst eller i förhållande till värdet av sitt hem är fortsatt hög. Dessa hushåll kan förstärka en framtida kris genom att minska konsumtionen kraftigt och jämföra bolån.

Situationen med bolån idag

Andelen hushåll som skrivs av och den genomsnittliga storleken på amorteringsbetalningarna ökade efter genomförandet av avskrivningskravet 2016 och förblev på samma nivå 2017. FI:s analys visar att hushåll med nya inteckningar som omfattas av avskrivningskravet lånas mindre och köpa billigare bostäder än vad de skulle ha gjort utan avskrivningskravet.

Enligt FIs stresstest kan hushållen med nya inteckningar göra sina betalningar på sina inteckningar med en stark marginal. Många anser de hittat de bästa bolånet, då jämfört med tidigare år, kan fler hushåll hantera stigande räntor och arbetslöshet utan att deras månatliga utgifter överstiger deras budget.

Hushållens motståndskraft indikerar en begränsad risk för att bankerna kommer att uppleva stora förluster från hushållslån. Hushållen kan dock minska sin konsumtion om deras omständigheter försämras, och en sådan utveckling skulle därmed negativt påverka ekonomins tillstånd.

Hur du hittar det bästa bolånet