3 recensioner
Lånebelopp Till 600000 kr
Lånperiod 365...5475 dagar
Effektiv ränta 3,60…19,74 %
3 recensioner
Lånebelopp Till 500000 kr
Lånperiod 720...5475 dagar
Effektiv ränta 6,18…13,88 %
4 recensioner
Lånebelopp Till 500000 kr
Lånperiod 30...90 dagar
Effektiv ränta 1,55…3,95 %

Hushållens skuld har stigit under lång tid i högre takt än hushållens disponibla inkomster. En viktig anledning till detta är att huspriserna har stigit snabbt. För att hantera de risker som är förknippade med hushållens skuld har FI tagit flera åtgärder, såsom hypotekslån, ökning av riskvikterna på inteckningar och i juni 2016 införandet av ett avskrivningskrav. Dessa åtgärder har gjort hushållen med nya hypotekslån mer motståndskraftiga. För att ytterligare stärka hushållens motståndskraft införde FI ett strängare avskrivningskrav den 1 mars 2018.

Jämföra bolån

Den genomsnittliga låneförhållandet för nya bolån minskade något under de senaste åren och uppgick till 63 procent år 2017. För det totala låneobligationslånet har låneförhållandet minskat över en period av flera år och uppgick till 55 procent år 2017. För hushåll med nya bolån var skulden i förhållande till nettoresultatet i genomsnitt 411 procent av nettoresultatet 2017. Det var en ökning från 402 procent år 2016. Antalet nya hypotekslån med hög skuldnivå i förhållande till deras inkomst eller i förhållande till värdet av sitt hem är fortsatt hög. Dessa hushåll kan förstärka en framtida kris genom att minska konsumtionen kraftigt och jämföra bolån.

Situationen med bolån idag

Andelen hushåll som skrivs av och den genomsnittliga storleken på amorteringsbetalningarna ökade efter genomförandet av avskrivningskravet 2016 och förblev på samma nivå 2017. FI:s analys visar att hushåll med nya inteckningar som omfattas av avskrivningskravet lånas mindre och köpa billigare bostäder än vad de skulle ha gjort utan avskrivningskravet.

Enligt FIs stresstest kan hushållen med nya inteckningar göra sina betalningar på sina inteckningar med en stark marginal. Många anser de hittat de bästa bolånet, då jämfört med tidigare år, kan fler hushåll hantera stigande räntor och arbetslöshet utan att deras månatliga utgifter överstiger deras budget.

Hushållens motståndskraft indikerar en begränsad risk för att bankerna kommer att uppleva stora förluster från hushållslån. Hushållen kan dock minska sin konsumtion om deras omständigheter försämras, och en sådan utveckling skulle därmed negativt påverka ekonomins tillstånd.

Hur du hittar det bästa bolånet

Frågor och svar om Bolån

💥 Vilken bank erbjuder bäst bolån?

Idag finns det väldigt många banker och långivare som erbjuder bolån. Det är därför svårt att säga vilken bank som erbjuder bäst bolån. Du kan jämföra olika banker och långivare med varandra på hemsidor som till exempel Freedom Finance eller MittBolån, som då hjälper dig att hitta och ta fram det bästa bolån med lägst ränta och amortering.

💥 Vad krävs för bolån?

För att du ska få ett bolån godkänt behöver du först följa de grundkrav som långivaren eller banken kommer kräva av dig som långivare. Några grundkrav är till exempel att du måste vara minst 18 år och ha en fast anställning. Några betalningsanmärkningar är oftast inte tillåtet. Det finns även krav från Finansinspektionen som du behöver följa och dessa är att du endast kan låna 85% av bostadskostnaden och de resterande 15% behöver du betala själv. Det finns dock vissa långivare som också kan ge dig ett lån på dessa 15%, men det beror på till vilken långivare eller bank som du vänder dig till.

💥 Hur lång tid innan ett bolån accepteras?

När det gäller bolån skiljer väntetiden beroende på var du vänder dig. Vissa långivare kan godkänna ditt lån på bara något dygn, medans det tar längre tid för andra banker. Summan du önskar låna spelar också in en roll på väntetiden. Skulle du vända dig till en speciell bank kan du alltid prata med kundtjänsten och där får svar på hur lång processen kommer ta, vilket är bäst att göra eftersom det skiljer sig från företag till företag.

💥 Hur högt bolån kan man få?

Ska du ansöka om ett bolån får du endast låna 85% av bostadskostnaden och resterande 15% behöver du betala själv. Kostar huset, lägenheten eller boendet 1 miljon kronor kan du således endast låna 850 000 kronor och får således betala 150 000 kronor själv. Utöver detta finns det ingen direkt gräns på hur stort ditt bolån kan ligga på eftersom det beror på bostadens kostnad.

💥 Vad ligger amorteringen på bolån?

När du ansöker om ett bolån behöver du även betala amortering på ditt lån. Detta betyder att du behöver betala 1% - 2% beroende på din belåningsgrad. Ligger ditt bolån på över 4,5 gånger din årliga bruttoinkomst måste du i så fall amortera 3%. Ett krav som alla bolån har är att du behöver betala amorteringar och du kan räkna ut din amorteringskostnad genom att prata med din långivare eller använda en amorterings kalkyl online.