ANTALET ANVÄNDARE AV MOBILBANK RÄKNAS MED ATT NÅ 2 MILJARDER ÅR 2020 OCH REPRESENTERAR MER ÄN EN TREDJEDEL AV DEN GLOBALA VUXNA POPULATIONEN

Juniper Research

Hampshire, Storbritannien — 18:de oktober 2016: Ny forskning från det ledande analysföretaget för Fintech, Juniper Research, visar på att över 2 miljarder mobilanvändare kommer att ha använt sina mobiler för bankärenden innan slutet av år 2021. Detta i jämförelse med det globala användandet på 1,2 miljarder i år. Tillökningen i det mobila bankanvändandet drivs av en konsumentanpassning av bankappar, vilket är det förändrade sättet som konsumenter sköter sina finanser.

Ny forskning, Retail Banking: Digital Transformation & Disruptor Opportunities 2016-2021, visar på att antalet inloggningar på mobilbanker överstiger antalet inloggningar på internetbanker inom många områden. Som ett exempel så uppgav BBA (British Trade Association for Banking) att antalet inloggningar på bankappar i Storbritannien nådde ett rekord på 11 miljoner per dag under 2015, i jämförelse med 4,3 miljoner inloggningar som gjordes på internetbanker under samma period.

Parallellt visar en konsumentundersökning utförd av Juniper Research at runt 65% av mobilbankskunderna i USA och Storbritannien använder en app för att utföra bankärenden.

Digital Disruption inom Bank — Vad sker näst?

Rapporten visade på att bankerna börja bli alltmer bekymrade över att deras marknadsposition undergrävs av teknikföretag och pure-play leverantörer som tar hjälp av teknik och regler för att komma in på marknaden. Ett exempel är på det är att under år 2016 så fick fem nya digitala banker licens eller lanserade tjänster i Storbritannien. Detta inkluderar Starling, Tandem, Atom, N26 och Monzo. Runt tjugo andra banker är just nu i samtal med regulatorerna om att ansöka om licens.

I tillägg kommer banker inom EU att under 2017 bli tvingade till att öppna upp sina API. Detta kommer resultera i många nya och innovativa produkter för att kunna (med tillåtelse) analysera data i syfte att skapa mer attraktiva finansiella tjänster för kunderna.

”De senaste skiftningarna inom branschen lyfter fram varför de traditionella bankerna måste reagera snabbt för att behålla marknadsandelar. Detta genom att odla nya intäkter och förbättra befintlig grund genom fortsatt innovation. Men utmaningen här för de nya aktörerna är att öka marknadsandelar och bibehålla lönsamheten på lång sikt’ lade forskningsskribenten Nitin Bhas till.

Vitboken ’Futureproofing Digital Banking” är tillgänglig för nedladdning på Junipers hemsida tillsammans med fler detaljer kring hela forskningen.

Juniper Research är erkända som ledande analytiker inom sektorn för digital handel och Fintech. De har levererat banbrytande forskning kring betalningar, banker och finansiella tjänster i mer än ett decennium.