Trang web này sử dụng cookies để hỗ trợ hoạt động thống kê, quảng cáo và vận hành. Nhờ cookies, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn cho người sử dụng. Người sử dụng có thể chấp nhận cookies hoặc tắt cookies trong phần cài đặt trình duyệt. Nếu người sử dụng tắt cookie, dữ liệu của họ sẽ không được thu thập. Hãy đọc thêm thông tin về việc chặn cookies.

Chính sách bảo vệ quyền riêng tư xác định quá trình thu thập dữ liệu trong khi sử dụng dịch vụ.

§ 1. Nhà kiểm soát dữ liệu cá nhân

 1. Credit10-site là nhà kiểm soát dữ liệu cá nhân. Dữ liệu cá nhân sẽ được xử lý theo Đạo luật bảo vệ dữ liệu ban hành ngày 29/08/1997. (khoản: Dz. U. 2002, Nro 101, k. 926, với những thay đổi).
 2. Thông tin cá nhân được cung cấp dựa trên sự tự nguyện.

§ 2. Mục đích thu thập dữ liệu

 1. Các dữ liệu được tự động thu thập: Địa chỉ IP, tên miền, nhận dạng trình duyệt, loại hệ thống và các dữ liệu trình duyệt khác.
 2. Các dữ liệu được thu thập thông qua mẫu thông tin liên lạc của chúng tôi: e-mail, tên và họ, số điện thoại.

§ 3. Mục đích thu thập dữ liệu

 1. Dữ liệu được thu thập cho mục đích cung cấp và tiếp thị dịch vụ.
 2. Dữ liệu được thu thập trong quá trình kết nối sẽ chỉ được sử dụng để trả lời các câu hỏi của khách hàng.

§ 4. Bảo vệ quyền riêng tư

 1. Credit10 cam kết bảo vệ dữ liệu được lưu trữ trên các máy chủ của mình theo quy định pháp luật có hiệu lực và các tiêu chuẩn bảo vệ quyền riêng tư.
 2. Dữ liệu của bạn sẽ không được cung cấp hoặc bán cho bên thứ ba.
 3. Dữ liệu của bạn chỉ có thể được cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.
 4. Kết nối giữa trình duyệt của bạn và máy chủ của chúng tôi được bảo mật bởi giao thức SSL/TLS cũng như các chứng chỉ hợp lệ, cần thiết khác từ các cơ quan chứng nhận.
 5. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi được bảo vệ, không để bên thứ ba sử dụng.

§ 5. Thay đổi dữ liệu

 1. Theo Đạo luật quyền riêng tư, bạn có quyền sửa đổi, xóa và bác bỏ thông tin dựa theo thông tin nêu trên.
 2. Nếu thông tin cá nhân của bạn thay đổi, bạn phải cập nhật bằng cách gửi email đến địa chỉ info@credit-10.com.

§ 6. Thông tin kỹ thuật và http-cookie (cookies)

 1. Dịch vụ sử dụng http-cookies
 2. HTTP-Cookie được sử dụng cho mục đích thống kê và dịch vụ cũng như để duy trì phiên.
 3. HTTP-Cookie bao gồm thông tin nhận dạng người dùng.
 4. HTTP-Cookie không bao gồm bất kỳ thông tin cá nhân nào.

§ 7. Những thay đổi về Chính sách bảo vệ Quyền riêng tư của chúng tôi

 1. Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo vệ quyền riêng tư này.
 2. Nội dung thay đổi sẽ được công bố trên trang này.

§ 8. Các hoạt động khác

Nội dung bình luận bài viết không phải lúc nào cũng phản ánh quan điểm của chúng tôi. Mỗi tác giả bình luận có quyền đưa ra ý kiến riêng trong các nội dung công bố. Tác giả bình luận chịu trách nhiệm hoàn toàn cho những bình luận này.

§ 9. Liên hệ

Nếu bạn có thắc mắc về chính sách bảo vệ quyền riêng tư này hoặc bảo vệ dữ liệu của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi: info@credit-10.com.