Chính sách cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa nội dung và quảng cáo, để cung cấp các tính năng truyền thông xã hội và để phân tích lưu lượng truy cập của chúng tôi. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin về việc bạn sử dụng trang web với các đối tác truyền thông xã hội, quảng cáo và phân tích của chúng tôi. Các đối tác này có thể kết hợp thông tin này với thông tin khác mà bạn cung cấp cho họ hoặc họ thu thập từ việc bạn sử dụng dịch vụ của họ.

Cookie là những tệp văn bản nhỏ có thể được các trang web sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả của trải nghiệm của người dùng.

Theo quy định của pháp luật, chúng tôi có thể lưu trữ cookie trên thiết bị của bạn nếu những cookie này đặc biệt cần thiết cho sự hoạt động của trang. Đối với tất cả các kiểu cookie khác, chúng tôi cần có sự cho phép của bạn.

Trang này sử dụng các kiểu cookie khác nhau. Một số cookie được đặt bởi các các dịch vụ của bên thứ ba xuất hiện trên các trang của chúng tôi.

Bạn có thể thay đổi hoặc rút lại lời chấp thuận của mình bất kỳ lúc nào từ mục Tuyên bố Cookie trên website của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm về chúng tôi, cách liên hệ với chúng tôi và cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Cần thiết

Các cookie cần thiết giúp trang web có thể sử dụng được bằng cách kích hoạt các tính năng cơ bản như điều hướng trang và truy cập vào các khu vực bảo mật của trang web. Trang web không thể hoạt động đúng cách mà không có những cookie này.

Tên Nhà cung cấp mục đích Hiệu lực Loại
CookieConsent credit-10.com Lưu trữ trạng thái đồng ý cookie của người dùng với tên miền hiện tại 1 năm HTTP Cookie
PHPSESSID credit-10.com Duy trì trạng thái phiên người dùng trên các yêu cầu trang. 6 ngày HTTP Cookie
rc::c google.com Cookie này được sử dụng để phân biệt giữa người và bot. Phiên HTML Local Storage

Tùy chọn

Tùy chọn giúp trang web ghi nhớ thông tin làm thay đổi cách hoạt động và giao diện của trang web, chẳng hạn như ngôn ngữ ưa thích của bạn hoặc khu vực mà bạn hiện đang có mặt.

Tên Nhà cung cấp mục đích Hiệu lực Loại
remixlang vk.com Xác định ngôn ngữ ưa thích của khách truy cập. Cho phép trang web đặt ngôn ngữ ưa thích khi người dùng truy cập trở lại. 1 năm HTTP Cookie

Thống kê

Cookie thống kê giúp chủ sở hữu trang web hiểu được cách khách truy cập tương tác với trang web bằng cách thu thập và báo cáo thông tin dưới dạng ẩn danh.

Tên Nhà cung cấp mục đích Hiệu lực Loại
__vw_tab_guid credit-10.com Đăng ký dữ liệu về hành vi trang web của khách truy cập. Điều này được sử dụng để phân tích nội bộ và tối ưu hóa trang web. Phiên HTML Local Storage
_ga [x2] credit-10.com
mandarino.co.ua
Đăng ký một ID duy nhất được sử dụng để tạo dữ liệu thống kê về cách người dùng truy cập sử dụng trang web. 2 năm HTTP Cookie
_gat credit-10.com Được Google Analytics sử dụng để điều chỉnh tỷ lệ yêu cầu 1 ngày HTTP Cookie
_gid [x2] credit-10.com
mandarino.co.ua
Đăng ký một ID duy nhất được sử dụng để tạo dữ liệu thống kê về cách người dùng truy cập sử dụng trang web. 1 ngày HTTP Cookie
_ym_d mandarino.co.ua Chứa ngày truy cập đầu tiên của khách truy cập vào trang web. 1 năm HTTP Cookie
_ym_isad mandarino.co.ua Cookie này được sử dụng để xác định xem khách truy cập có sử dụng bất kỳ phần mềm chặn quảng cáo nào trong trình duyệt của họ hay không — thông tin này có thể được sử dụng để làm cho nội dung trang web không thể truy cập được nếu website được tài trợ với quảng cáo của bên thứ ba. 1 ngày HTTP Cookie
_ym_retryReqs credit-10.com Đăng ký dữ liệu thống kê về hành vi của người dùng trên trang web. Được sử dụng để phân tích nội bộ bởi nhà điều hành trang web. Kiên trì HTML Local Storage
_ym_uid credit-10.com Thu thập dữ liệu về điều hướng và hành vi của người dùng trên trang web. Điều này được sử dụng để tổng hợp các báo cáo thống kê và biểu đồ nhiệt cho chủ sở hữu trang web. Kiên trì HTML Local Storage
_ym_uid mandarino.co.ua Cookie này được sử dụng để thu thập thông tin phi cá nhân về hành vi trang web của khách truy cập và thống kê khách truy cập không cá nhân. 1 năm HTTP Cookie
referer mandarino.co.ua Lưu trữ dữ liệu trên các trang web mà người dùng đã truy cập. Phiên HTTP Cookie
yandexuid yandex.ru Đăng ký dữ liệu về hành vi trang web của khách truy cập. Điều này được sử dụng để phân tích nội bộ và tối ưu hóa trang web. 1 năm HTTP Cookie
ymex yandex.ru Đăng ký dữ liệu về hành vi trang web của khách truy cập. Điều này được sử dụng để phân tích nội bộ và tối ưu hóa trang web. 1 năm HTTP Cookie

Marketing

Các cookie marketing được sử dụng để theo dõi khách truy cập trên toàn bộ các trang web. Mục đích của những cookie này là hiển thị quảng cáo có liên quan cho người dùng cá nhân và do đó có giá trị hơn cho các nhà phát hành và đơn vị quảng cáo thuộc bên thứ ba.

Tên Nhà cung cấp mục đích Hiệu lực Loại
_fbp credit-10.com Được Facebook sử dụng để phân phối một loạt các sản phẩm quảng cáo như đặt giá thầu thời gian thực từ các nhà quảng cáo bên thứ ba. 3 tháng HTTP Cookie
_uetsid credit-10.com Được sử dụng để theo dõi khách truy cập trên nhiều trang web, để hiển thị các quảng cáo có liên quan dựa trên sở thích của khách truy cập. Kiên trì HTML Local Storage
_uetsid_exp credit-10.com Chứa ngày hết hạn cho cookie với tên tương ứng. Kiên trì HTML Local Storage
_ym_metrika_enabled mandarino.co.ua Cookie này được sử dụng để thu thập dữ liệu về hành vi của khách truy cập trên trang web — thông tin này có thể được sử dụng để phân khúc người dùng, dựa trên các tùy chọn chung. 1 ngày HTTP Cookie
ads/ga-audiences google.com Được Google AdWords sử dụng để thu hút lại khách truy cập có khả năng được chuyển đổi thành khách hàng dựa trên hành vi trực tuyến của khách truy cập trên các trang web khác. Phiên Pixel Tracker
fr facebook.com Được Facebook sử dụng để phân phối một loạt các sản phẩm quảng cáo như đặt giá thầu thời gian thực từ các nhà quảng cáo bên thứ ba. 3 tháng HTTP Cookie
i yandex.ru Chưa được phân loại 1 năm HTTP Cookie
metrika_enabled mandarino.co.ua Được sử dụng để theo dõi khách truy cập trên nhiều trang web, để hiển thị các quảng cáo có liên quan dựa trên sở thích của khách truy cập. 1 ngày HTTP Cookie
rtrg vk.com Chưa được phân loại Phiên Pixel Tracker
tr facebook.com Được Facebook sử dụng để phân phối một loạt các sản phẩm quảng cáo như đặt giá thầu thời gian thực từ các nhà quảng cáo bên thứ ba. Phiên Pixel Tracker
webvisor/57124423 yandex.ru Chưa được phân loại Phiên Pixel Tracker
yabs-sid yandex.ru Đăng ký dữ liệu về hành vi trang web của khách truy cập. Điều này được sử dụng để phân tích nội bộ và tối ưu hóa trang web. Phiên HTTP Cookie
yuidss yandex.ru Thu thập thông tin về hành vi người dùng trên nhiều trang web. Thông tin này được sử dụng để tối ưu hóa mức độ liên quan của quảng cáo trên trang web. 1 năm HTTP Cookie

Chưa được phân loại

Cookie chưa được phân loại là những cookie mà vẫn đang trong quá trình phân loại bởi các nhà cung cấp cookie cụ thể.

Tên Nhà cung cấp mục đích Hiệu lực Loại
_csrf-frontend mandarino.co.ua Chưa được phân loại Phiên HTTP Cookie
_ym_metrika_enabled_57124423 mandarino.co.ua Chưa được phân loại 1 ngày HTTP Cookie
_ym_visorc_57124423 mandarino.co.ua Chưa được phân loại 1 ngày HTTP Cookie
_ym34471555_lastHit credit-10.com Chưa được phân loại Kiên trì HTML Local Storage
_ym34471555_lsid credit-10.com Chưa được phân loại Kiên trì HTML Local Storage
_ym34471555_reqNum credit-10.com Chưa được phân loại Kiên trì HTML Local Storage
_ym57124423_lastHit credit-10.com Chưa được phân loại Kiên trì HTML Local Storage
_ym57124423_lsid credit-10.com Chưa được phân loại Kiên trì HTML Local Storage
_ym57124423_reqNum credit-10.com Chưa được phân loại Kiên trì HTML Local Storage
advanced-frontend mandarino.co.ua Chưa được phân loại Phiên HTTP Cookie
afclick rdr.stormdigital.biz Chưa được phân loại 1 năm HTTP Cookie
click_id mandarino.co.ua Chưa được phân loại 30 ngày HTTP Cookie
destination mandarino.co.ua Chưa được phân loại Phiên HTTP Cookie
nasty-popup credit-10.com Chưa được phân loại 1 ngày HTTP Cookie
sendpulse_push_db#SPIDs [x4] credit-10.com
creditkin.su
qzaem.ru
zecredit.com.ua
Chưa được phân loại Kiên trì IndexedDB
snowplowOutQueue_snowplow_tracker-v1_post2 credit-10.com Chưa được phân loại Kiên trì HTML Local Storage
timer mandarino.co.ua Chưa được phân loại 1 ngày HTTP Cookie