Điều khoản và Điều kiện

Cập nhật lần cuối: ngày 09 tháng 6 năm 2020

Các điều khoản và điều kiện được nêu trên trang này chi phối việc sử dụng dịch vụ Credit-10.com (được gọi là "Công ty", "Trang web", "Dịch vụ", "chúng tôi", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi" trong Thỏa thuận này). Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận các điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản, xin vui lòng ngừng sử dụng trang web của chúng tôi.

Ngôn ngữ chính của Điều khoản và Điều kiện là tiếng Anh. Nếu Credit-10.com cung cấp bản dịch của bất kỳ phần nào trong Điều khoản và Điều kiện, bạn đồng ý rằng bản dịch chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa phiên bản tiếng Anh của Điều khoản và Điều kiện và bản dịch của nó, thì phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên.

Những điểm chính

Credit-10.com không cung cấp dịch vụ tài chính, không phát hành cho vay và không đóng vai trò trung gian trong việc vay vốn. Credit-10.com - dịch vụ thông tin và phân tích. Chúng tôi cung cấp thông tin toàn diện về các sản phẩm tài chính. Thông tin trên trang web có tính chất tư vấn và không phải là một đề nghị công khai.

Tất cả thông tin được cung cấp trên trang web Credit-10.com là hoàn toàn miễn phí và người dùng sẽ không bao giờ phải trả bất kỳ khoản tiền nào khi sử dụng dịch vụ. Credit-10.com được tài trợ thông qua các thỏa thuận đặc biệt với các công ty tài chính được liệt kê trên trang web.

Công bố tài chính

Credit-10.com sử dụng các link liên kết, có nghĩa là chúng tôi nhận được hoa hồng mỗi khi khách hàng chuyển sang các trang web của đối tác thông qua Dịch vụ của chúng tôi. Tất cả các liên kết trên trang web của chúng tôi dẫn đến một công ty tài chính hoặc người cho vay là các liên kết liên kết. Liên kết là một cách đo lưu lượng truy cập đến từ chúng tôi và nó xác định hoa hồng của chúng tôi. Các liên kết này cho phép dịch vụ của chúng tôi hoạt động và vẫn miễn phí cho khách truy cập.

Từ chối trách nhiệm

Credit-10.com không chịu trách nhiệm đối với các thỏa thuận mà người dùng cung cấp với các bên thứ ba, bao gồm các công ty, thông tin về thông tin được trình bày trên trang web của chúng tôi.

Credit-10.com không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, trách nhiệm pháp lý hoặc xung đột có thể phát sinh giữa người cho vay và người vay.

Credit-10.com không thể yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc bất kỳ hình thức bồi thường nào và cũng không liên quan đến bất kỳ tổn thất và xung đột nào phát sinh giữa bạn với tư cách là người vay và công ty tín dụng mà bạn quyết định vay tiền.

Credit-10.com chỉ chịu trách nhiệm về nội dung được công bố trên trang web. Xin lưu ý rằng tất cả dữ liệu được trình bày trên trang web của chúng tôi chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Chúng tôi liên tục làm việc để cập nhật thông tin về các công ty tài chính, nhưng thông tin này liên tục thay đổi và chúng tôi không thể đảm bảo rằng dữ liệu luôn chính xác.

Xử lý dữ liệu cá nhân

Credit-10.com xử lý dữ liệu cá nhân theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU (GDPR). Tìm hiểu thêm từ Chính sách bảo mật của chúng tôi về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân.

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện hiệu suất của bạn. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn trong chính sách cookie của chúng tôi.

Credit-10.com không xử lý đầy đủ thông tin cá nhân hoặc đơn xin vay tiền. Thông tin liên quan đến đơn xin vay được xử lý bởi công ty tín dụng nơi nộp đơn. Credit-10.com không bao giờ nhận hoặc sử dụng thông tin tín dụng người dùng.

Quyền lợi của bạn

Là người dùng của Credit-10.com, bạn có quyền yêu cầu làm rõ thông tin được thu thập trong quá trình bạn sử dụng trang web của chúng tôi, cũng như yêu cầu minh bạch về cách chúng tôi xử lý thông tin. Bạn cũng có quyền yêu cầu chỉnh sửa, giới hạn hoặc xóa dữ liệu nhận được từ bạn theo "Luật dữ liệu cá nhân" và GDPR. Trong trường hợp các vấn đề chưa được giải quyết, bạn có quyền liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu quốc gia.

Bảo vệ bản quyền

Tất cả thông tin được trình bày trên trang web Credit-10.com là tài sản trí tuệ của dịch vụ và thuộc thẩm quyền của Luật "Về bản quyền". Người dùng bị cấm sử dụng nội dung được đăng trên trang web để có được lợi ích, cũng như để thực hiện các hành động bất hợp pháp.

Thay đổi Điều khoản

Credit-10.com có ​​quyền thay đổi Điều khoản và Điều kiện theo quyết định của mình. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên xem lại Điều khoản và Điều kiện để theo kịp các điều kiện hiện tại. Bằng cách tiếp tục sử dụng dịch vụ, bạn chấp nhận mọi thay đổi đối với Điều khoản và Điều kiện hiện tại.